top of page
CERTIFICERNG

CERTIFICERING 

Kiwa-ISO-9001-logo

ISO 9001

Kiwa-VCA-logo

VCA **

skao-logo

CO2 PRESTATIELADDER

 

De volgende certificaten zijn behaald door Henzen Wegebouw B.V.

ISO 9001

VCA**

CO₂ prestatie ladder

Henzen Wegenbouw B.V. is sinds 15 maart 2014 in het bezit van het CO₂-Bewust certificaat, niveau 3.

 

Sinds de oprichting in 1925 is Henzen Wegenbouw B.V. actief op het terrein van de grond- en wegenbouw in het algemeen en de aanleg en het onderhoud van rioleringen en verhardingen in het bijzonder. In deze sector ligt steeds meer de nadruk op het gebruik van duurzame werkmethoden en het uiteindelijke energieverbruik in de gebruiksfase. Door het energieverbruik kritisch te beoordelen werkt Henzen Wegenbouw B.V. aan het verkleinen van de CO₂-footprint (de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen per jaar).

Via de prestatieladder van SKAO is een CO₂-bewust certificaat (niveau 3) behaald waarmee aangetoond wordt in hoeverre het beleid is doorgevoerd in de organisatie.

Er wordt hierbij gekeken naar vier onderdelen:

  • 3.a.1. Analyseren (Inzicht in onze CO₂-uitstoot)

  • 3.b.1. Besparen (CO₂-reductie en de ambitie waaraan we ons committeren)

  • 3.c.1. Communiceren (Transparantie: hoe communiceren we intern en extern)

  • 3.d.1. Deelnemen (Samenwerking op het gebied van CO₂-reductie)

Emissie inventaris

In onderstaand document kunt u de CO₂-emissie inventarisatie over het basis jaar 2013 inzien, per januari 2022 is ons nieuwe referentie jaar 2021;

bottom of page